info@autoskolasoukop.cz
+420 721 565 085

Ceník autoškoly

platný od 1.8.2020

Standartní kurz sk. B……………………………………………….10.000 Kč

Doplňující jízdy (pro žáky AŠ 2×45 minut)………………..500 Kč

Opravná zk. z praktické jízdy + doplňujicí jízda……….700 Kč

Opravná zk. z praktické jízdy, bez doplňující jízdy…..400 Kč

Kondiční jízdy (2x45minut)………………………………………….600 Kč

Vrácení řidičského oprávnění sk. B…………………………2.500 Kč

Referentské školení (za jednu osobu)……………………….200 Kč

 Ostatní poplatky autoškoly

Neomluvená absence méně než 12hod, (prostoj vozidla) …….500 Kč

Neomluvená absence méně než 24hod, (prostoj vozidla) …….300 Kč

Nedostavení se k závěrečné zkoušce……………………………………..1000 Kč

Storno poplatek (zrušení kurzu, přestup do jiné AŠ)…………….1000 Kč

Přestupy mezi autoškolami v různé fázi

výuky a výcviku, či ve fázi závěrečné

zkoušky, nebo zkoušku s tlumočníkem

autoškola neprovádí!!!


Poplatky Městskému úřadu Ivančice

 Závěrečnou zkoušku zaplatíte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

(Městský úřad Ivančice,Odbor správních činností-doprava, P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice)

Správní poplatek ve výši…………………. 700 Kč (první zkouška)

Opravná zkouška – TEST………………….100 Kč

Opravná zkouška – JÍZDA………………..400 Kč