info@autoskolasoukop.cz
+420 721 565 085

Ceník autoškoly

platný od 1.1.2021

Standartní kurz sk. B……………………………………………….12.000 Kč

Doplňující jízdy (pro žáky AŠ 1×45 minut)………………..300 Kč

Opravná zkouška – testy……………………………………………..300 Kč

Opravná zkouška – jízdy……………………………………………..400 Kč

Kondiční jízdy (1x45minut)………………………………………….400 Kč

Vrácení řidičského oprávnění sk. B…………………………3.500 Kč

Převod mezi AŠ………………………………………………………….2.500 Kč

Referentské školení (za jednu osobu)……………………….250 Kč

 Ostatní poplatky autoškoly

Neomluvená absence méně než 12hod, (prostoj vozidla) …….500 Kč

Neomluvená absence méně než 24hod, (prostoj vozidla) …….300 Kč

Nedostavení se k závěrečné zkoušce……………………………………..1000 Kč

Storno poplatek (zrušení kurzu, přestup do jiné AŠ)…………….1000 Kč

Zkoušku s tlumočníkem

autoškola neprovádí!!!


Poplatky Městskému úřadu Ivančice

 Závěrečnou zkoušku zaplatíte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

(Městský úřad Ivančice,Odbor správních činností-doprava, P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice)

Správní poplatek ve výši…………………. 700 Kč (první zkouška)

Opravná zkouška – TEST………………….100 Kč

Opravná zkouška – JÍZDA………………..400 Kč